[Bảo trì] FIFA Online 3 Bảo trì máy chủ ngày 16/12/2015

Chúng tôi xin được thông báo về thời gian bảo trì của máy chủ FIFA Online 3
Thời gian bảo trì: Bắt đầu từ 4h00 sáng đến 10h30 sáng ngày 16/12/2015.

12375145_588688571281772_6842076361311318991_o