[Bảo Trì ] LMHT Bảo trì hệ thống xếp hạng ngày 15/06/2016

Kính gửi Quý khách hàng Gcafé,

Chúng tôi xin được thông báo đến Quý khách hàng về lịch bảo trì game Liên Minh Huyền Thoại như sau:

Thời gian bảo trì: 03h30 Sáng thứ tư, ngày 15/06/2016 

(Lưu ý: Thời gian bảo trì dự kiến có thể sẽ kéo dài)

Thông tin website Game: https://lienminh.garena.vn/thongbao/bao-tri-khac-phuc-he-thong-xep-hang-sang-ngay-15-06-2016

Thông tin số ĐT tổng đài hỗ trợ của game: 19001282