[Bảo trì -Update Game] Fifa Online 3 và đột kích bảo trì máy chủ ngày 23/03/2016

Kính gửi Quý khách hàng Gcafé, 
Chúng tôi xin được thông báo đến Quý khách hàng về lịch bảo trì game như sau:
  • FiFa Online 3 và FIFA Online 3 Mobile:
Thời gian bảo trì:  05h00 đến 14h00 Thứ tư, ngày 23/03/2016 
 (Lưu ý: Thời gian bảo trì dự kiến có thể sẽ kéo dài)

Thông tin website Game: http://fo3.garena.vn/tin-tuc/thong-bao/16123-bao-tri-may-chu-cap-nhat-new-engine.html

Thông tin số ĐT tổng đài hỗ trợ của game: 19001282

  • Đột Kích :
Thời gian bảo trì:  00h00 đến 02h00, Thứ tư, ngày 23/03/2016
 (Lưu ý: Thời gian bảo trì dự kiến có thể sẽ kéo dài).

Thông tin website Game:  http://cf.vtcgame.vn/update-c369/thong-bao-bao-tri-n17230.htm

Thông tin số ĐT tổng đài hỗ trợ của game: 19001530

Kính mong Quý khách lưu ý thông tin trên để thuận tiện trong hoạt động kinh doanh.
Gcafé trân trọng thông báo!