[Bảo trì -Update Game] Fifa Online 3 và đột kích bảo trì máy chủ ngày 29/03/2016

Kính gửi Quý khách hàng Gcafé, 
Chúng tôi xin được thông báo đến Quý khách hàng về lịch bảo trì game như sau:
  • FiFa Online 3 và FIFA Online 3 Mobile:
Thời gian bảo trì:  05h00 đến 10h30 Thứ ba, ngày 29/03/2016 
 (Lưu ý: Thời gian bảo trì dự kiến có thể sẽ kéo dài)

Thông tin website Game: http://fo3.garena.vn/tong-hop/16159-bao-tri-may-chu-ngay-29-3-2016.html

Thông tin số ĐT tổng đài hỗ trợ của game: 19001282

  • Đột Kích :
Thời gian bảo trì:  00h00 đến 07h00, Thứ ba, ngày 29/03/2016
 (Lưu ý: Thời gian bảo trì dự kiến có thể sẽ kéo dài).

Thông tin website Game:  http://cf.vtcgame.vn/tin-tuc-c194/[update-1212]-don-spas-12-slug-ghetto-ve-nha-n17252.htm

Thông tin số ĐT tổng đài hỗ trợ của game: 19001530

Kính mong Quý khách lưu ý thông tin trên để thuận tiện trong hoạt động kinh doanh.
Gcafé trân trọng thông báo!