[Bảo Trì - Update Game] FO3 , FO3M và Đột Kích Bảo trì hệ thống máy chủ ngày 20/09/2016

Chúng tôi xin được thông báo đến Quý khách hàng về lịch bảo trì game  FIFA Online 3  và FIFA Online 3 Mobile như sau:
Thời gian bảo trì:  00:00 PM – 14:00 PM Thứ ba ngày 20/09/2016 
(Lưu ý: Thời gian bảo trì dự kiến sẽ có thể sẽ kéo dài)
Thông tin số ĐT tổng đài hỗ trợ của game: 19001282

Kính mong Quý khách lưu ý thông tin trên để thuận tiện trong hoạt động kinh doanh.

 

Chúng tôi xin được thông báo đến Quý khách hàng về lịch bảo trì game Đột Kích như sau:
 Thời gian bảo trì:  00h00 - 04h00, thứ ba, ngày 20/09/2016 
 (Lưu ý: Thời gian bảo trì dự kiến có thể sẽ kéo dài).

 Thông tin website Game: http://cf.vtcgame.vn/tin-tuc/-update-1228-tiep-vien-ngay-doc-lap-19046-1

Thông tin số ĐT tổng đài hỗ trợ của game: 19001530 

Kính mong Quý khách lưu ý thông tin trên để thuận tiện trong hoạt động kinh doanh.

Gcafé trân trọng thông báo!