[Bảo trì - Update Game] LMHT Bảo trì máy chủ ngày 10/12/2015 – Cập nhật phiên bản 5.24

Chúng tôi xin được thông báo về thời gian bảo trì của máy chủ Liên Minh Huyền Thoại để cập nhật phiên bản 5.24

Thời gian bảo trì: Bắt đầu từ 4 giờ sáng đến 12 giờ trưa thứ 5 ngày 10/12/2015.