Chương Trình Chăm Sóc Khách Hàng GCafe_Lê Phụng

Chương trình chăm sóc khách hàng Gcafe_Lê Phụng

7

Từ ngày 10/03/2014, công ty Vietnam Esports kết hợp cùng công ty máy tính Lê Phụng triển khai chương trình chăm sóc khách hàng cho các phòng máy sử dụng dịch vụ GCafe tại khu vực Hồ Chí Minh. Chi tiết chương trình như sau:

  • Đối tượng áp dụng: các phòng máy sử dụng dịch vụ GCafe tại 5 quận: 3, 5, 10, Gò Vấp, Bình Thạnh
  • Thời gian áp dụng: bắt đầu từ 10/03/2014
  • Đối với phòng máy hiện đang sử dụng sản phẩm do Lê Phụng cung cấp: khi gặp sự cố phần cứng, khách hàng sẽ được cho mượn sản phẩm sử dụng thay thế trong suốt thời gian đem đi bảo hành mà không mất phí.
  • Đối với phòng máy hiện không sử dụng sản phẩm do Lê Phụng cung cấp:

- Được mượn sản phẩm thay thế (đặt cọc 80% giá trị sản phẩm) và hỗ trợ bảo hành nếu sản phẩm là hàng chính hãng.
- Được mượn sản phẩm thay thế (đặt cọc 80% giá trị sản phẩm) nhưng KHÔNG hỗ trợ bảo hành nếu sản phẩm là hàng KHÔNG chính hãng.