404 Error - page not found
We're sorry, but the page you are looking for doesn't exist.
You can go to the homepage

OUR LATEST POSTS

Kính gửi Quý khách hàng Gcafé,

Chúng tôi xin được thông báo đến Quý khách hàng về lịch bảo trì game Liên Minh Huyền Thoại như sau:

Thời gian bảo trì:  04:00 AM đến 12:00 AM , Thứ  năm, ngày 11/02/2016 

(Lưu ý: Thời gian bảo trì dự kiến có thể sẽ kéo dài)

Thông tin website Game: http://lienminh.garena.vn/tingame/bao-tri-may-chu-ngay-11-2-2016-cap-nhat-phien-ban-6-3

Thông tin số ĐT tổng đài hỗ trợ của game: 19001282

Kính mong Quý khách lưu ý thông tin trên để thuận tiện trong hoạt động kinh doanh.

Gcafé trân trọng thông báo!

Kính gửi Quý khách hàng Gcafé,

Chúng tôi xin được thông báo đến Quý khách hàng về lịch bảo trì game FIFA Online 3 như sau:

Thời gian bảo trì:  22:00 PM – 24:00 PM , Thứ tư, ngày 10/02/2016 

(Lưu ý: Thời gian bảo trì dự kiến có thể sẽ kéo dài)

Thông tin website Game: http://fo3.garena.vn/tin-tuc/thong-bao/16047-bao-tri-may-chu-ngay-10-02-2016.html

Thông tin số ĐT tổng đài hỗ trợ của game: 19001282

Kính mong Quý khách lưu ý thông tin trên để thuận tiện trong hoạt động kinh doanh.

Gcafé trân trọng thông báo!

Kính gửi Quý khách hàng Gcafé, 
Chúng tôi xin được thông báo đến Quý khách hàng về lịch bảo trì game Đột Kích như sau:
 Thời gian bảo trì:  00h00 - 07h00, Thứ tư, ngày 03/02/2016 
 (Lưu ý: Thời gian bảo trì dự kiến có thể sẽ kéo dài).

 

Thông tin website Game:  http://cf.vtcgame.vn/update-c369/[update-1208]-ban-da-san-sang-voi-suc-nong-tu-trinh–n17050.htm

Thông tin số ĐT tổng đài hỗ trợ của game: 19001530 

  Kính mong Quý khách lưu ý thông tin trên để thuận tiện trong hoạt động kinh doanh.

Gcafé trân trọng thông báo!

Kính gửi Quý khách hàng Gcafé,

Chúng tôi xin được thông báo đến Quý khách hàng về lịch bảo trì game FIFA Online 3 như sau:

Thời gian bảo trì:  5AM – 9:30AM , Thứ ba, ngày 02/02/2016 

(Lưu ý: Thời gian bảo trì dự kiến có thể sẽ kéo dài)

http://fo3.garena.vn/

Thông tin số ĐT tổng đài hỗ trợ của game: 19001282

Kính mong Quý khách lưu ý thông tin trên để thuận tiện trong hoạt động kinh doanh.

Gcafé trân trọng thông báo!

Kính gửi Quý khách hàng Gcafé,

Chúng tôi xin được thông báo đến Quý khách hàng về lịch bảo trì game Liên Minh Huyền Thoại như sau:

Thời gian bảo trì:  04:00 AM , Thứ  ba, ngày 02/02/2016 

(Lưu ý: Thời gian bảo trì dự kiến có thể sẽ kéo dài)

Thông tin website Game:  http://lienminh.garena.vn/

Thông tin số ĐT tổng đài hỗ trợ của game: 19001282

Kính mong Quý khách lưu ý thông tin trên để thuận tiện trong hoạt động kinh doanh.

Gcafé trân trọng thông báo!

Kính gửi Quý khách hàng Gcafé,

Chúng tôi xin được thông báo đến Quý khách hàng về lịch bảo trì game FIFA Online 3 như sau:

Thời gian bảo trì:  5AM – 9:30AM , Thứ  hai, ngày 25/01/2016 

(Lưu ý: Thời gian bảo trì dự kiến có thể sẽ kéo dài)

http://fo3.garena.vn/

Thông tin số ĐT tổng đài hỗ trợ của game: 19001282

Kính mong Quý khách lưu ý thông tin trên để thuận tiện trong hoạt động kinh doanh.

Gcafé trân trọng thông báo!