Hoạt động gần đây

HỘI NGHỊ KHÁCH HÀNG GCAFE ĐỒNG NAI 2014 Đồng hành cùng chặng đường phát triển của Công Ty Cổ Phần Phát Triển Thể Thao Điện Tử Việt...

HỘI NGHỊ KHÁCH HÀNG GCAFE BÌNH THUẬN 2014 Đồng hành cùng chặng đường phát triển của Công ty cổ phần phát triển thể thao điện...

Hội Nghị Khách Hàng Đà Nẵng 26/07/2014 Ngày 26 tháng 07 năm 2014 vừa qua, Công Ty Cổ Phần Phát Triển Thể Thao Điện Tử Việt Nam...

Hội Nghị Khách Hàng Kiên Giang Ngày 20 tháng 07 năm 2014 vừa qua, Công Ty Cổ Phần Phát Triển Thể Thao Điện Tử Việt Nam (Vietnam...

Hội Nghị Khách Hàng Hải Phòng 2014 Ngày 13 tháng 07 năm 2014 vừa qua, Công Ty Cổ Phần Phát Triển Thể Thao Điện Tử Việt Nam...

Hội Nghị Khách Hàng Hải Dương 2014 Ngày 28 tháng 06 năm 2014 vừa qua, Công Ty Cổ Phần Phát Triển Thể Thao Điện Tử Việt Nam...

Hội Nghị Khách Hàng Quảng Ngãi 2014 Ngày 15 tháng 06 năm 2014 vừa qua, Công Ty Cổ Phần Phát Triển Thể Thao Điện Tử Việt Nam...

Hội Nghị Khách Hàng Gia Lai 2014 Ngày 31 tháng 05 năm 2014 vừa qua, Công Ty Cổ Phần Phát Triển Thể Thao Điện Tử Việt Nam...

Hội Nghị Khách Hàng Hồ Chí Minh 2014 Hội nghị khách hàng Hồ Chí Minh diễn ra ngày 11/05/2014 tại trung tâm hội nghị Grand...

Hội Nghị Khách Hàng Hưng Yên 2014 Ngày 26 tháng 04 năm 2014 vừa qua, Công Ty Cổ Phần Phát Triển Thể Thao Điện Tử Việt Nam...