Thông báo Game

Kính gửi Quý khách hàng Gcafé, Chúng tôi xin được thông báo đến Quý khách hàng về lịch bảo trì game Đột Kích như sau:...

Chúng tôi xin được thông báo về thời gian bảo trì của máy chủ FIFA Online 3 Thời gian bảo trì: Bắt đầu từ 4h00...