Thông báo Game

Kính gửi Quý khách hàng Gcafé,  Chúng tôi xin được thông báo đến Quý khách hàng về lịch bảo trì game Đột Kích như sau:  Thời gian...

Kính gửi Quý khách hàng Gcafé, Chúng tôi xin được thông báo đến Quý khách hàng về lịch bảo trì game FIFA Online 3 như sau: Thời...

Kính gửi Quý khách hàng Gcafé, Chúng tôi xin được thông báo đến Quý khách hàng về lịch bảo trì game FIFA Online 3 như sau: Thời...

   Kính gửi Quý khách hàng Gcafé, Chúng tôi xin được thông báo:    Từ ngày 1/1/2016. Những người dùng máy tính chạy Windows XP...

Kính gửi Quý khách hàng Gcafé, Chúng tôi xin được thông báo đến Quý khách hàng về lịch bảo trì game Đột Kích như sau:...

Chúng tôi xin được thông báo về thời gian bảo trì của máy chủ FIFA Online 3 Thời gian bảo trì: Bắt đầu từ 4h00...