PHÒNG MÁY TIÊU BIỂU: ACES GAMING QUẢNG NINH

ACES GAMING HẠ LONG

Địa chỉ: 27 – 29 Giếng Đồn, Hạ Long, Quảng Ninh.

Một số hình ảnh phòng máy:

IMG_1533

IMG_1534

IMG_1535

IMG_1536

IMG_1537

IMG_1539

IMG_1540