PHÒNG MÁY TIÊU BIỂU: CYBERCORE ĐẤU TRƯỜNG PRO CÀ MAU

CYBERCORE ĐẤU TRƯỜNG PRO

Địa chỉ: 28A, Bùi Thị Trường, phường 5, Cà Mau.

Một số hình ảnh phòng máy:

20151225_134502

20151225_135046

20151225_134616

20151225_134711

20151225_135028

20151225_134842