PHÒNG MÁY TIÊU BIỂU: CYBERCORE HỒ CHÍ MINH

CYBERCORE THÀNH THÁI

Một số hình ảnh phòng máy:

IMG_0542

IMG_0535

IMG_0516

IMG_0518

IMG_0519

IMG_0525

IMG_0532

IMG_0528

IMG_0531