PHÒNG MÁY TIÊU BIỂU: CYBOX HÀ NỘI

CYBOX HÀ NỘI

Số lượng máy trạm: 160 máy

Cấu hình máy chủ:

  • CPU Xeon E3-1231
  • Main P9D-C
  • RAM 32GB

Cấu hình máy trạm:

  • CPU Xeon  E3-2120
  • Main Asus H81
  • RAM 4GB 8GB
  • VGA GTX 750 960

Một số hình ảnh phòng máy:

mat tien 5

may tram 5

may tram 6

may tram 7

thi dau 4

thi dau 3