PHÒNG MÁY TIÊU BIỂU: ĐÈN LỒNG ĐỎ 8 HÀ NỘI

ĐÈN LỒNG ĐỎ 8

Số lượng máy trạm: 128 máy

Cấu hình máy chủ:

  • Main Asus P9D-C
  • CPU Xeon E3-1231
  • RAM 32GB

Cấu hình máy trạm:

  • Main Asus H81M-D
  • CPU I3-4150
  • RAM HyperX 4GB
  • VGA Galaxy 730
  • Gear Newmen

Một số hình ảnh phòng máy:

20151209_125517

20151211_133908

20151211_134122

20151211_134354

20151222_112110

20151222_112520