PHÒNG MÁY TIÊU BIỂU: DMAX HỒ CHÍ MINH

DMAX

Cấu hình máy trạm:

  • Chip Intel Core Xeon E3 1231 v3 @ 3.40GHz (8CPUs)
  • RAM 8GB
  • AMD Radeon R9 200 Series
  • Chuột, bàn phím: Razer

Một số hình ảnh phòng máy:

IMG_0513

IMG_0506

IMG_0478

IMG_0475

IMG_0479

IMG_0485

IMG_0494

IMG_0498

IMG_0501

IMG_0490

IMG_0489

IMG_0492

IMG_0483

IMG_0482