PHÒNG MÁY TIÊU BIỂU: EPIC GAMING HÀ NỘI

EPIC GAMING 

Cấu hình máy chủ:

 • CPU Xeon E3-1231
 • Main P9D-C
 • RAM 32GB

Cấu hình máy trạm:

 • CPU Xeon E3-122
 • Asus H81M-D
 • RAM 4GB 8GB
 • VGA GTX 960 750
 • Gear Steelseries, Razer

Một số hình ảnh phòng máy:

le tan 1

le tan 4

may tram 2

may tram 4

may tram 6

may tram 8

may tram 10

thi dau 1

thi dau 2

thi dau 3

thi dau 4