PHÒNG MÁY TIÊU BIỂU: GREEN NET LẠNG SƠN

GREEN NET

Địa chỉ: Số 12/2 Bà Triệu, phường Vĩnh Trại, Lạng Sơn.

Một số hình ảnh phòng máy:

IMG_1383

IMG_1379

 

IMG_1374

IMG_1379