PHÒNG MÁY TIÊU BIỂU: HOÀNG LONG ĐỒNG NAI

HOÀNG LONG GAMING CENTER

Địa chỉ: 3/6C Huỳnh Văn Nghệ, phường Bửu Long, Biên Hòa, Đồng Nai.

Một số hình ảnh phòng máy:

IMG20151224092559

IMG20151224091753

IMG20151224092512

IMG20151224092532

IMG20151224092030

IMG20151224092040

IMG20151224092414

IMG20151224092057

IMG20151224093233