PHÒNG MÁY TIÊU BIỂU: HÙNG VƯƠNG VĨNH PHÚC

HÙNG VƯƠNG GAMING CENTER

Số lượng máy trạm: 60 máy Cấu hình máy trạm:

 • Main H81 Asus
 • CPU i3
 • Ram 4G
 • VGA GTX 750
 • Chuột phím TTesport Comander
 • Màn Hình 27″ LG

Cấu hình máy thi đấu: Main H81 Asus

 • CPU i3
 • Ram 4G
 • VGA GTX 750ti
 • Bàn phím TTesport poseidon z
 • Chuột TTesport Ventus
 • Màn Hình 29″ LG tỉ lệ 21.9 kéo dài

Một số hình ảnh phòng máy: IMG_0651 IMG_0627 IMG_0666 IMG_0673