PHÒNG MÁY TIÊU BIỂU: NHIỆT GAME HÀ NỘI

NHIỆT GAME

Số lượng máy trạm: 100 máy

Cấu hình máy chủ:

 • Main Asus P9D-C Seri
 • Ram 32 Gb
 • Chip Xeon E3-1231
 • 2 SSD KingTons 500Gb
 • 1 SSD Intel 120Gb

Cấu hình máy trạm:

 • Main Asus H81
 • Gigabyte B85M- Gameing
 • Chip Xeon E3-1232
 • Ram Kington 4Gb
 • Kington 8Gb
 • VGA GT750Ti

Một số hình ảnh phòng máy:

20151222_134822

20151212_080756

20151222_135058

20151212_080853(0)

20151222_135231

20151212_081816

20151222_135208