PHÒNG MÁY TIÊU BIỂU: ROYAL HÀ NỘI

ROYAL

Số lượng máy trạm: 139 máy

Cấu hình máy chủ:

  • CPU Xeon E3-1231
  • Main P9D-C
  • RAM 32GB

Cấu hình máy trạm:

  • CPU I3 – 4160 Xeon
  • Main Asus H81
  • RAM 4GB 8GB
  • VGA Galaxy 960 750
  • Gear TT Esports

Một số hình ảnh phòng máy:

mat tien 2

may tram 2

may tram 3

may tram 8

thi dau 1

thi dau 4