PHÒNG MÁY TIÊU BIỂU: TRUNG GAME HẢI DƯƠNG

TRUNG GAME

Số lượng máy trạm: 60 máy

Cấu hình máy chủ:

  • CPU Xeon E3 1231
  • RAM 32GB
  • 02 SSD 120GB
  • 01 SSD 248BG
  • 01 HDD WB 1T

Cấu hình máy trạm:

  • Main Giga Gaming 3
  • CPU Core i3 4160, RAM 4GB
  • VGA Giga GTX 750
  • Màn hình LG 24inch
  • Chuột phím Newmen

Một số hình ảnh phòng máy:

1450663733000_4

1450663744359_10

1450663745343_12

1450663746640_14