Phòng máy Tiêu biểu

EPIC GAMING  Cấu hình máy chủ: CPU Xeon E3-1231 Main P9D-C RAM 32GB Cấu hình máy trạm: CPU Xeon E3-122 Asus H81M-D RAM 4GB 8GB VGA GTX 960 750 Gear Steelseries, Razer Một số hình...

REVOLT GAMING CENTER Số lượng máy trạm: 168 máy Cấu hình máy chủ: Main Asus CPU Xeon E3- 1231 RAM 32GB Cấu hình máy trạm: Main Asus H81M-D CPU I3 – 4150 RAM kington...

ĐÈN LỒNG ĐỎ 8 Số lượng máy trạm: 128 máy Cấu hình máy chủ: Main Asus P9D-C CPU Xeon E3-1231 RAM 32GB Cấu hình máy trạm: Main Asus H81M-D CPU I3-4150 RAM HyperX...

CYBOX HÀ NỘI Số lượng máy trạm: 160 máy Cấu hình máy chủ: CPU Xeon E3-1231 Main P9D-C RAM 32GB Cấu hình máy trạm: CPU Xeon  E3-2120 Main Asus H81 RAM 4GB 8GB VGA...

NHIỆT GAME Số lượng máy trạm: 100 máy Cấu hình máy chủ: Main Asus P9D-C Seri Ram 32 Gb Chip Xeon E3-1231 2 SSD KingTons 500Gb 1 SSD Intel 120Gb Cấu hình...

ROYAL Số lượng máy trạm: 139 máy Cấu hình máy chủ: CPU Xeon E3-1231 Main P9D-C RAM 32GB Cấu hình máy trạm: CPU I3 – 4160 Xeon Main Asus H81 RAM 4GB 8GB VGA Galaxy...

IMBA GAMING CENTER 2 Số lượng máy trạm: 100 máy Cấu hình máy chủ: Main Asus P9D-C Ram 32Gb 1 HDD Black 2Tb 2SSD Intel 500Gb 1 SSD 240 Gb Chip Xeon E3-...

IMBA GAMING CENTER Số lượng máy trạm: 130 máy Cấu hình máy trạm: Bộ vi xử lý Intel Xeon E3-1231 v3 -3.4Ghz- 8MB Card đồ họa VGA NVIDIA GTX...

GREEN NET Một số hình ảnh phòng máy:  

REVOLT GAMING CENTER Số lượng máy trạm: 80 máy Cấu hình máy chủ: Main Intel S1200RP_SE Chipset Intel Xeon E3 - 1220v3 Ram sever 16GB Cấu hình máy trạm: Main Gigabyte...